Framtida samhällsutmaningar kräver nya angreppssätt att lösas. Openlab erbjuder utbildningar och stöd i Design Thinking i syfte att stimulera till nya idéer och förslag för att lösa samhällets komplexa utmaningar på innovativa och nytänkande sätt. 

Design Thinking Inspirationspass

Vårt Design Thinking Inspirationspass är ett energigivande, kunskapsintensivt och praktiskt inriktat pass för grupper och team. Ni får prova på design thinking för att utveckla lösningar på en utmaning för en användare, och får veta mer om hur metoden kan användas för utmaningsdriven och användarnära innovation.

Inspiration till Design Thinking passar som en del av en konferens, planeringsdag, kick off, inspirationsföreläsning, eller som injektion att tänka nytt.

Passet inkluderar:
• Intro om Openlab
• Om utmaningsdriven innovation och Design Thinking
• Design Thinking-övningar (Fokus för passet ligger här)
• Reflektion och sammanfattning

Metoden Design Thinking
Design Thinking är en metod och ett förhållningssätt som bygger på kreativ problemlösning baserat på användarnas behov och verklighet. Metoden är uppbyggd av fem specifika faser: empathize, define, ideate, prototype och test som används för att utforma processen. Design Thinking är itererande metod, vilket betyder att du gör om och går fram och tillbaka mellan faserna i processen många gånger.

I vårt inspirationspass kommer valda steg få fungera som process för att lyfta deltagarnas kreativitet och engagemang. Passet leds av Design Thinking coacher.

DESIGN THINKING PROCESS


EMPATHIZE
Genom snabb design etnografi (intervjuer eller observationer) skapar vi tillsammans oss förståelse för utmaningarna och användarnas behov.

DEFINE

Vi använder kreativa metoder för att analysera informationen, formulerar behov, känslor, tankar och beteenden vi upptäckt och skapar insikter.

IDEATE

Idégenerering görs utifrån insikterna. Vi arbetar med idégenererande och medskapande övningar för innovativa idéer.

PROTOTYPE

Idéerna prototypas ut till mer konkreta förslag. Vi jobbar kreativt med enkla material för att bygga upp scenarios och skapa förståelse för hur förslagen skulle fungera.

TEST

Vi testar ut i enkla övningar hur idén skulle fungera på riktigt, för att få snabb feedback och går tillbaka för att prototypa ut slutgiltiga, omarbetade koncept.


FORTSÄTT ATT SCROLLA NEDÅT FÖR ATT KOMMA TILL "ALLT DU BEHÖVER VETA"!

Allt du behöver veta:

Upplägg:
3 timmar
2 workshopledare

Språk:
Svenska
Kanal: Passet sker digitalt via Zoom (ingen registrering krävs)
Datum:
valfri

Deltagare: Grupper och team

Pris:
25 000 SEK* för grupper på 15-30 personer
40 000 SEK* för grupper på 31-70 personer
(*ex. moms)

Den här kursen är endast för våra partners.
(Partners inkluderar Stockholms stad, Region Stockholm, KTH, Stockholms Universitet, Karolinska Institutet och Södertorn Högskola)

Openlab